מחזוריות בשכונות

כל שכונה משתנה עם הזמן. זה טבעי ובלתי נמנע. בדרך כלל השינויים מתרחשים במחזוריות neighborhood cycle. נהוג לסכם את תהליך המחזוריות של השכונות בארבעה צעדים עיקריים.
בתחילה הקרקעות מחולקות לתתי חלקות והשכונה נבנית, development phase. לאחר מכן הבנייה מואטת והשכונה מקבלת צביון, stable phase. כאן חשובה היציבות לאורך זמן על מנת שהשכונה תגבש צביון בעל מאפיינים דומיננטיים. התקופה הזו מן הסתם היא גם ארוכה מאוד ותלויה ברמת הבנייה ורמת האוכלוסייה.
עם השנים השכונה מגיעה לשלב השלישי שבה הבתים מתבלים, decline phase, והתושבים מתבגרים. מתחילה תחרות מצד שכונות חדשות אשר מציעות בתים חדשים עם סטנדרטים עדכניים ותנאים מודרניים יותר. עומק התחרות ומשך הזמן של הבלייה תלויים במיקום השכונה הוותיקה, איכות הבנייה ואיכות התושבים. בשלב הרביעי נוצרת התחדשות, renaissance phase, בצורה איטית או בצורה מהירה, אלו תלויים במספר משתנים.
המחזוריות נוצרת שוב ושוב ולעיתים שכונות מתחדשות פעם אחר פעם ולא באורח חד פעמי.

גלילה לראש העמוד