מטלטלין עם חיבור של קבע

הכלל הוא כי פריט אשר מחובר לקונסטרוקציה של הבית חיבור של קבע, incorporated into structure, הוא חלק מהבית היינו הופך למקרקעין. המבחן כאן הוא 'איבוד המאפיינים' שהיו לאותו חפץ. היינו: lose their identity. צינורות ביוב או רצפות שמותקנים בבית מאבדים מהזהות העצמאית שלהם. הצינורות הופכים למערכת ביוב, והרצפות הופכות לרצפה.
יודגש כי גם אם ניתן לאפיין את אותו חלק גם אם הוא מותקן אבל הסרתו ייצור פגיעה משמעותית בבית גם הוא יחשב כ- fixtures מקרקעין.

גלילה לראש העמוד