מטרת חישוב הפחת בשמאות

בביצוע שמאות בשיטת העלות – מחשבים את העלות חלופית של המוצר, לאחר מכן את הפחת ביחס למוצר חדש, ולאחר מכן מוסיפים את הסכום שמתקבל לשוֹוי הקרקע.
אך גם בשמאות בשיטת ההשוואה יש צורך בחישוב פחת. כי אם מחשבים בית חדש לבית ישן, יש לחשב את הפחת אשר בגינו יש הבדל במחירים בין שני הבתים.

גלילה לראש העמוד