מימוש המשכנתא

מאחר שהליך מימוש המשכנתא עשוי לקחת זמן ממושך, האינטרס של הבנק הוא לפעול כמה שיותר מהר כדי לקבל חזקה על הבית, לקבל את דמי השכירות במקרה שהבית מושכר, וכן למכור את הבית. בכל המדינות מוסכם כי במקרה שהצרכן נתן את הסכמתו, או במקרה שהצרכן נטש את הבית, הרי שהבנק יכול לקבל חזקה בבית באופן מיידי.
יחד עם זאת ברוב המקרים הבנקים יעדיפו שלא לקבל את החזקה במקרקעין לפני הליך ה- foreclosure. זאת לאור האחריות הכבדה של הבנק אם מקבל חזקה בבית באופן מיידי. שבמקרה כזה הבנק אחראי על הנכס מכל בחינה שהיא – להשכיר, לבצע תיקונים, הוצאות, ואף נזיקין למקרה שמישהו נפצע.
במקום לקבל חזקה באופן מיידי בגין הבית, הבנק יעדיף לפנות לבית משפט לקבל צו להשכיר את הבית. בית המשפט יענה לבנק במקרה שיש בכך כדי לצמצם נזקים, שהבית משמש כערובה, וכמובן שהצרכן מפגר ומפר את תנאי המשכנתא.

גלילה לראש העמוד