מיסים מוניציפליים שוטפים

מיסים מוניציפליים שוטפים בגין הבית, property taxes, מכונים 'ארנונה' למרות שישנם הבדלים משמעותיים בין ארנונה למיסים מוניציפליים. מיסים מוניציפליים יכולים להשפיע באופן דרמטי על שוֹוי הבית. זאת מאחר שהמיסים המונציפליים גבוהים, משולמים באופן שוטף, וחלים על פי רוב על בעל הבית, גם אם השכיר את הבית.
בעבר מיסים מוניציפליים בגין הבית היו מוטלים על הבית לפי שוֹוי הבית, ad valorem – according to value. יחד עם זאת בחלק מהמדינות המנגנון שונה משנת 1970 ואילך. כך יוצא ששוֹוי הבית לצורכי מס, property tax assessments, איננו לפי שוֹוי נוכחי אלא לפי שוֹוי היסטורי במועד רכישת הבית. והותר עליה של מקסימום 2% בשנה. באותן מדינות הערכת שוֹוי לצורכי מס יכולים להתעדכן ל'שוֹוי שוק' רק עם החלפת בעלים כגון מכירה, או בבנייה חדשה, או השכרה לטווח ארוך מאוד.
כך יוצא בפשטות ששני נכסים דומים יכולים לשלם מיסים מוניציפליים בשיעורים שונים מאוד. ולכן, יש להניח שבית עם מיסים מוניציפליים נמוכים יהיה שווה יותר.
המיסים המוניציפליים משמשים לתחזוקה שוטפת של השכונה כגון דרכים, תאורה, פינוי אשפה, פרקים, מערכו מים ביוב ומי גשם.
עוד בנוגע למיסים על הבית ישנו מס שמכוּנה property transfer tax, אשר נגבה בחלק מהמדינות בגין מכירה או העברת בעלות בקרקע. בעבר המס היה פדראלי וכיום הוא במישור המדינתי. גובה המס הרגיל הינו בסכום של 0.55$ לכל סכום של 500$ בהון העצמי של הרכישה – ללא משכנתא.

גלילה לראש העמוד