ממצאים פיזיים בביקור בבית

השמאי יבקר פיזית בבית הנישום. בביקור בבית, השמאי יתמקד בחיפוש ממצאים פיזיים, physical characteristics מסוגים שונים. אלו יעזרו לשמאי להגיע למסקנה בנוגע לשוֹוי הבית.
השמאי יתמקד בגודל ובצורה של המגרש והבית, size and shape. בית צר וארוך שווה בדרך פחות מבית מרובע. צריך גם לזכור שכל תוכנית מתאר מתייחס לשטח המקסימלי שמותר לבנות בסך הכול ובנוסף השטח שמותר לבנות בכל קומה. כך גם יש לעיתים מגבלות על שטח מינימאלי של מגרש על מנת שניתן יהיה לבנות עליו. שאם לא כן לעיתים מחברים מספר מגרשים יחד – הליך שמכוּנה assemblage or plottage.
בעניין גודל וצורת המגרש – השמאי יאתר את החזית, frontage, אשר מוגדר כצד הפונה לכביש או לכניסה. כך השמאי ישים לב לטופוגרפיה, לסוג הקרקע, ולממצאים גאולוגיים, topography, soil, and geology. בית שבנוי על גבעה תלולה על חול באזור עתיקות שווה פחות מבתים אחרים.
חשוב מאוד לשים לב לעניין הניקוז, drainage, ולאזורים הרגישים להצפות, flood hazards.

גלילה לראש העמוד