מקורות איסוף הנתונים

המקורות לאיסוף הנתונים, data sources, מגוונים. למשל לבנקים נתונים רבים מחברות, title company, שמתמחות בנושא. אלו יכולים לספק נתונים טכניים על הבית כמו גם בנושאי ארנונה, property taxes, עסקאות אחרונות, הקלות ושעבודים רשומים. רוב הנתונים גם זמינים באינטרנט באתרים של הרשויות המקומיות, city or country assessors’ offices. באתרים אלו אפשר גם למצוא נתונים על תוכניות המתאר והיתרי בנייה.
נתונים של אזורי הצפה במשך 100 השנים האחרונות ניתן למצוא באתרים של FEMA, the Federal Emergency Management Agency. מפות סיסמיות ומפות אזורי גז ראדון זמינים באתרים של איכות הסביבה, Federal Environmental Protection Agency.
בעניין ההצפות הרי שהנושא נלקח ברצינות אצל הרשויות, ואולי לא פחות חשוב אצל חברות הביטוח. המפות והנתונים מסודרים ומעודכנים ויש מידע רב, מעמיק, ומדויק.
אזורים אשר רגישים להצפות מוגדרים כ- Special Flood Hazard Area SFHA. מידע עליהם נאסף, וסטנדרטים ונהלים בגינם מאוגדים על ידי ה- Uniform Residential Appraisal Report. מידע נמצא באתרים הפדרליים הרשמיים כגון: msc.fema.gov. וכן: floodsmart.gov.

גלילה לראש העמוד