מקרקעין ומטלטלין

הבית מורכב ממטלטלין או מקרקעין. החלוקה חשובה כפי שנראה להלן. חפץ, מתקן, פריט דומם, מטלטלין היינו: chattel, או: annexation, יכול להיחשב כחלק מהמקרקעין. היינו: fixture. במילים אחרות חפץ יכול להיחשב כ- chattel או כ- fixture.
ניתן להגדיר fixture כמטלטלין אשר מחוברים למקרקעין באופן שהם נחשבים כחלק מהמקרקעין. הדוגמא הברורה מאליה – כל חלקי הבית מובאים לאתר כ'מטלטלין': בטון, עץ, מערכות הבית, ולאחר ביצוע עבודות הן נהפכות לחלק מהבית.

גלילה לראש העמוד