ניתוח נתוני העיר על ידי השמאי

בארצות הברית יש נתונים כמעט על כמעט כל דבר. לכן השמאי צריך להחליט אלו נתונים רלוונטיים ועל אלו נתונים להתבסס. כך גם על השמאי להחליט עבור כמה חודשים לאחור הוא מחשב את הנתונים. כך גם על השמאי להחליט באיזה רדיוס סביב הבית הוא יאסוף נתונים. כל אלו נתונים חשובים אשר יש בהם להשפיע על התוצאה הסופית של השמאות באופן דרמטי.
השמאי צריך להגיע למסקנה בנוגע לרמת המחירים, price levels, בסביבת הבית המדובר. אבל, חשוב לא פחות לברר את מגמת השתנות המחירים, price movements או price trends. כך נדע האם המחירים במגמת עליה או ירידה.
בעניין זה חשוב לברר את תדירות העסקאות באזור, volume of market activity. כי צריך לזכור שלעיתים בעיתות משבר, באזורים חזקים המחירים אינם נופלים אלא שיש פחות עסקאות. מיעוט עסקאות יכול להצביע על משבר במחירי הנדלן. על מנת לבדוק את 'היקף העסקאות' אפשר בתור דוגמא לבדוק כמה אנשים מתייצבים ל- open house. זו דוגמא לבדוק את מצב השוק מנקודת מבט של הקונים.
השמאי גם יבדוק כמה זמן בממוצע לוקח לבית באזור המדובר להימכר. ככל שהתקופה ארוכה יותר – כך זה מצביע על תקופת משבר ועל מגמת המחירים.

גלילה לראש העמוד