נתונים פיזיים של המגרש

כאשר שמאי מבצע שמאות של מגרש הוא צריך לשים לב לנתונים הפיזיים, physical features, של המגרש. הוא יבדוק את הגודל, size, את הצורה, shape , של המגרש, את רוחב החזית, frontage, של המגרש, את הגודל האפקטיבי של המגרש, effective size, לצורך בנייה, את רוחב, width, של המגרש, ועוד.
כך גם השמאי יבדוק את עומק, depth, המגרש, את ערך חיבור מספר מגרשים יחד, plottage value. את סוג, type, המגרש – האם הוא פינתי, עם חזית לרחוב או אחורי וכו'. כמובן שאת הטופוגרפיה, topography, נוף, view, מטרדים כגון רעש, noise, ועוד ועוד.
אחד האלמנטים החשובים בהשוואת מגרשים הינה קביעה של יחידת ההשוואה, units of comparison. היינו האם משווים גודל כל מגרש, פוטנציאל בנייה על כל מגרש, או כל אלמנט אחר.

גלילה לראש העמוד