סוגים של התאמה

ההתאמה מתבצעת כאשר משווים את העסקאות השונות לבית הנישום, ולא את הבית הנישום לעסקאות אחרות. היינו אין לקחת בית אחר ולהשוות את הבית הנישום אליו.
בתחילה מטפלים ב'מטלטלין' אשר נמכרו ביחד עם הבית הנישום. יש צורך להסיר/ להפחית את מחיר הבית, לפי עלות המטלטלין.
לאחר מכן משווים את האלמנטים הכלליים של העסקות השונות
משווים את מועדי ביצוע העסקאות
משווים את המיקום
ולבסוף את המצב הפיזי של הבתים.
השמאי יכול לבחור בין שלושה אופנים שונים לביצוע ההתאמה.
האופציה הראשונה הינה לפי עלות הכסף, lump – sum dollars, הנדרש לביצוע ההתאמה. אם נניח בבית הנישום יש בריכה בגינה, ועלות הקמת בריכה הינה 40 אלף דולר, אז נפחית 40 אלף דולר מהבית אם אין לו בריכה.
האופציה השנייה הינה לבצע את ההשוואה באחוזים, percentage . הוא יגיע לאותה מסקנה כמו באופציה הראשונה. רק שכאן נותנים אחוז מערך הנהל. יחידות בנות השוואה, units of comparison. היינו במקום לתת ערכים מוחלטים של כסף, השמאי יסתפק בהשוואה שהוכנה לעורך הדין, או שיגיע למסקנה בכוחות עצמו.
האופציה השלישית עליה נרחיב במקום אחר השוואה ביחידות, unit of comparison.

גלילה לראש העמוד