סוגים של פחת

נניח ששמאי מבקר בשתי דירות כמעט זהות. דירה אחת נמכרה ב- 500,000$, והדירה השנייה ב- 600,000$. השמאי מצא כי כל הנתונים של שתי הדירות זהות, להוציא כי הדירה הזולה שופצה לפני הדירה היקרה יותר.
השמאי צריך להפעיל שיקול דעת ולהחליט האם ההבדל נובע מפחת. האתגר של השמאי מתחלק לשניים. ראשית על השמאי להבין מה הם האלמנטים של הדירה אשר גרמו להבדל בשווי. לאחר מכן על השמאי להחליט האם אותם אלמנטים הם בני תיקון אם לאו, curable or incurable.
למעשה השמאי ישאל את עצמו שתי שאלות:
מה הגורם של השוני במחירים בין שתי הדירות? נניח שבדירה אחת המטבח משופץ ובדירה האחרת המטבח ישן.
האם ניתן לרפא או לתקן את הפגם? במקרה הזה כן – אפשר פשוט לשפץ את המטבח הישן. אך כאן צריך לחדד שלעיתים לא נכון לשפץ את המטבח הישן. כי העלות של השיפוץ תהיה גבוהה יותר מעליית השוֹוי בעקבות השיפץ.

גלילה לראש העמוד