סוגי בעלויות

בעוד בעבר הכול היה פשוט הרי שהיום החיים מורכבים. כך גם בנושאי בעלי הזכויות כלפי נדל"ן. האפשרויות הטכנולוגיות, החברתיות, הכלכליות והחוקיות, מאפשרות לנו היום להיות בעלי זכויות בנדל"ן כפי שלא היה מעולם. מגמה זו כמובן מסבכת את השמאות.
בעבר הבעלות הרגילה הייתה בעלות מוחלטת, fee simple title interest. הבעלות הייתה כפופה למשכנתא, subject to a loan, או כפופה להקלה כזו או אחרת, easements, כאשר כללו גם את הבית וגם את המקרקעין. אך בבנייני מגורים מסוג condominium and planned unit development סוגי הבעלויות משתנים, באשר בעלי הזכויות בדירות המגורים יכולים להחזיק במה שמכוּנה fee interest בחלקים של הקרקע, וב- shared interest בחלקים אחרים של הקרקע. בסוגי בניינים אחרים מסוג stock cooperative הבעלים הם רק בעלי מניות, shareholder, בתאגיד אשר מחזיקים בבעלות הבניין בדרך של שרשור.

גלילה לראש העמוד