סוגי הקלות במקרקעין

יש מספר סוגים של הקלה, easements, ולהלן נעבור על מספר סוגים:
Affirmative easements : מדובר בזכויות חיובית או אקטיבית של הנהנה לבצע פעולות במקרקעין הכפופות לזכות הנהנה. גם מבעל המקרקעין נדרשות פעולות אקטיביות על מנת לאפשר את זכויות הנהנה במקרקעין.
לדוגמא: בעל מגרש מאפשר לכרות חול מהמגרש שלו.

Negative easements : בעבר מדובר היה בהגבלה של בעל המקרקעין מלבצע פעולה אשר מגבילה אור, אויר וכו'. כיום מדובר בפשטות בהגבלה מוסכמת. יחד עם זאת כמעט ואין הקלות מהסוג הזה, וכולן מכוסות על ידי תוכניות מתאר, חוקים ותקנים.
למשל: בעל מגרש שלא מסכים שייבנה בניין מעל 3 קומות על המגרש שלו.

Easement appurtenant : הקלה זו נוצרת כאשר שתי חלקות נושקות האחת לשנייה. חלקה אחת מאפשרת מעבר בתחומה לחלקה השנייה. בעל זכות ההקלה יכונה: dominant tenement ובעל המקרקעין הכפופים הינו: servient tenement.

על מנת שההקלה תחשב כהקלה מסוג: easement appurtenant הנהנה זקוק להקלה על מנת להשתמש במקרקעין שלו. לדוגמא: על מנת ש A יוכל להיכנס לביתו, עליו לעבור דרך חלקה B הסמוכה.

גלילה לראש העמוד