סוגי שוֹוי בית

כמובן שכולנו מבינים שאת שוֹוי הבית צריך השמאי להעריך בסכום כסף, בדולרים. בסוף השמאות השמאי מאשר כי הבית שווה נניח 465,000$. אך כפי שנראה להלן ה'שווי', value, אומנם מצוין בערך כספי דולרי, אבל, וזה אבל גדול, הוא איננו שווה לכל אחד באופן שווה.
אם בית שווה עבור רוכש פוטנציאלי 465,000$ הוא יכול להיות שווה רק 400,000$ עבור הבנק מעניק המשכנתא. ועבור חברת הביטוח הוא יכול להיות שווה 500,000$. ועבור רשויות המס, book value, הבית שווה רק 100,000$.
להלן רשימה של סוגי שווי, וישנם נוספים:
Assessed value
Booke value
Capitalized value
Cash value
Depreciated value
Economic value
Exchange value
Face value
Fair value
Going concern value
Inheritance tax value
Insurance value
Leased value
Liquidation value
Listing value
Loan value
Market value
Nuisance value
Potential value
Rental value
Salvage value
Use value
Value in foreclosure
Value in place

גלילה לראש העמוד