סוג ומיקום הבית והמגרש

השמאי גם יאמת את סוג הבעלות על הבית כפי שמופיע בשטח למה שתואר מבחינה משפטית. בעניין זה הרחבתי במקום אחר. יש בתים אשר יכונו: PUD, היינו: Planned Unit Development. יש דירות שיכונו: townhouse, וכן יש: condominium ועוד.
השמאי יברר את העלות של המגרש, האם מדובר במגרש עם חזית אחת לרחוב, interior lot, או פינתי, corner lot. או נניח, key lot, אשר מתאשר מגרש הנושק למספר מגרשים. יש מגרש cul – de – sac lot אשר נמצא בסוף רחוב 'ללא מוצא'. מגרש אחורי גדול שאין לו חזית לכביש יכונה: flag lot. לבסוף, יש מגרש T – intersection lot, שנמצא בראש הכביש שנראה כמו T.
מיקום הבית ביחס לרוחות השמים חשוב מאוד. חזית צפונית הינה קרה ומועדפת באזורים הדרומיים של ארצות הברית. חזית צפונית פחות טובה ועם פחות פתחים באזורים הצפוניים. כי הרוח והגשם מגיעים מצפון. בחזית צפונית יש גם פחות שמש.

גלילה לראש העמוד