סיבות להערכת שוֹוי מגרש

על השמאי לדעת להעריך שוֹוי המגרש, גם אם אנחנו עוסקים בשמאות של בית. מהסיבה הפשוטה כי שוֹוי הבית נובע בין היתר משוֹוי המגרש עליו בנוי הבית. על קרקע לא בנויה נעשות פחות עסקאות, פחות מתווכים מתמחים בהן והמידע עליהן מועט יותר.
הפרדת ערך הקרקע מערך הבית נדרשת לעיתים לשם ביצוע הפחתות. כי במקרים מסוימים ניתן לנכות ולהכיר ב 'פחת', depreciation / ’write off’, בנוגע לערך כינון של הבית.

גלילה לראש העמוד