ספירת חדרים בבית

השמאי יספור את חדרי השינה. בעבר הסטנדרט המינימאלי של חדר שינה היה 10 רגל רבוע לכל הפחות. אך כיום הסטנדרט נמוך יותר ויכול להגיע לכדי 8 מטר רבוע.
חדר שניתן להגיע אליו רק באמצעות מעבר מתוך חדר איננו נחשב כחדר שינה. מסיבה זו חדר ארונות לא יחשב כחדר נפרד, גדול ככל שיהיה.
בהתאם לתקן של UAD חדר עם שירותים מכוּנה לעיתים quarter – bath, ואיננו נספר.
חדר שירותים עם כיור מכוּנה half – bath, והוא נספר בנפרד מחדרי רחצה.
חדר שירותים עם מקלחת, three – quarter bath, נספר כחדר רחצה מלא, full bath. אם בדוח השמאות בהתאם לסטנדרט של UAD נכתב “3.4 baths” הכוונה לשלושה חדרי אמבטיה וארבעה 'half – baths' .

גלילה לראש העמוד