עקרון הציפיה

עקרון הציפיה, principle of anticipation , צופה פני עתיד. היינו השוֹוי העכשוֹוי עבור רווח עתידי, present worth of the future benefits. כך יוצא שמי שרוכש בית ישן ורעוע מתכוון להפיק ממנו תועלת עתידית בעקבות שיפוצים שיבצע בבית.

גלילה לראש העמוד