עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר

עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר, principles of highest and best use, קובע שלכל נכס יש את השימוש ההגיוני האולטימטיבי. לבריכת שחייה השימוש הטוב ביותר הוא כבריכה לאנשים ולא כבריכה לברווזים או בריכת נוי. כך שטח של חניה ישמש כחניה ולא ליופי, חדר מגורים עבור מגורי אדם ולא עבור מחסן.
בעניין זה חשוב לציין כי במקרה של שמאות עבור בית – השמאי אמור להתייחס לשימוש הטוב והיעיל ביותר הן עבור המגרש עצמו כאילו היה מגרש פנוי, as if it were vacant, ובמנותק מהבית שמעליו.
כך למשל בית על מגרש שבו ניתן לבנות בניין מגורים. השמאי יעריך את הקרקע כפנויה ויציין כי השימוש האופטימלי הינו עבור בניין מגורים. ולאחר מכן יחשב את השימוש האופטימלי עבור הבית שקיים. כך יוצא כי יתכן מקדם שלילי בהיות בית בנוי על המגרש במקום בניין.
אנחנו קובעים את השימוש הטוב והיעיל ביותר בהסתמכך על ארבעה פרמטרים:
השימוש הטוב והיעיל ביותר מבחינה פיזית, physically possible
השימוש הטוב והיעיל ביותר מבחינה משפטית, legally permissible
השימוש הטוב והיעיל ביותר מבחינה כלכלית, economically feasible
השימוש הטוב והיעיל ביותר מבחינת מיקסום, most/ maximally productive

גלילה לראש העמוד