עקרונות הפקת תועלת מנדל"ן

נהוג לייחס 5 עקרונות אשר מהם ניתן להפיק תועלת מנדל"ן, real estate productivity .
agents of production – אשר מייחס לנדל"ן הנאה שניתנת לכימות בכסף והנאה שלא ניתנת לכימות בכסף. במילים אחרות, השירותים, amenities, שהנדל"ן יודע לספק הם מוחשיים, tangible amenities, או לא מוחשיים, intangible amenities.
בעולם הכלכלה שניהם יחד נחשבים כתשואה, returns, מההשקעה בנדל"ן.
השירותים של הנדלן תלויים בעבודה, labor, מחשבה או שיקול דעת או שמא זמן coordination, בכסף capital , וכמובן בקרקע עצמה. אלו מכונים, The Four Agents of production. וכך, על מנת להחליט על הפוטנציאל הכספי של נדלן, אנחנו צריכים לתת התייחסות לארבעת האלמנטים.

גלילה לראש העמוד