עתודה לתיקוני בלאי

במשך השנים כל נכס מתיישן. ניתן לצפות מראש אלו תיקונים יידרשו לצורך תחזוקה שוטפת של הנכס. מאחר שמדובר בסכומים גבוהים הרי שנהוג להפריש מראש תשלומים שוטפים לצורך כך. ההליך מכוּנה: reserves for replacement.
ההוצאות שבגינם מופרשים הכספים נוגעות להחלפת מערכות חימום וקירור. החלפת הגג, ועוד אלמנטים משמעותיים של הבית אשר מוחלפים כיחידה נפרדת.
על השמאי לאתר כספים אלו, ככל שהתשלומים אינם מובלטים בדוח נפרד. במקביל השמאי יעריך את עלות התיקונים או החלפת המערכות, לאחר מכן השמאי יעריך את משך חיי אותה מערכת. לבסוף השמאי יבדוק כמה שנים עוד נותרו עד לאותו מועד שיידרש להחליף את המערכת.
אך בפועל ייתכן שכלל אין להידרש לחישוב הזה מאחר שככל שההפרשות קבועות לאורך זמן, הרי שמדובר במשחק סכום אפס. כי נניח שהשמאי צופה שיהיה צורך להחליף מערכת מזגנים לבית בעוד חמש שנים. וחיי מדף של המזגן 15 שנה. ושיש בעתודה כבר כספים שהופרשו במשך 10 השנים האחרונות. הרי שמצד אחד הבעלים צפוי להוצאה כספית משמעותית של החלפת מערכת המזגנים. אך מצד שני המערכת תהיה חדשה וצפויה להחזיק מעמד למשך 15 שנים הבאות.

גלילה לראש העמוד