פחת חשבונאי

פחת חשבונאי, depreciation as used in accounting, נוגע לקרן, capital , של ההוצאה. לכל נכס חוץ מלקרקע עצמה יש שחיקה, wasting assets. השוֹוי פוחת והולך עם השנים, decline in value over time.
הפחת החשבונאי מתחיל עם השוֹוי המקורי של הנכס כפי שמופיע בספרים החשבוניים, book value, או cost basis. התוצאה של הפחת מופיעה במאזנים, balance sheets, של הנישום.
חשוב להפנים כי הפחת החשבונאי לאו דווקא נוגע למוצר עצמו אלא לפי מה שהוחלט מראש כלפי מוצרים מעין אלו. לכן, בהחלט יתכן כי שוויו של נישום או של חברה קבלנית גבוהים יותר מהמופיע בספרים. לאחרונה ישנן שיטות לתקן המעוות על ידי, current – value accounting, אך העניין חורג מהנושא שלנו.

גלילה לראש העמוד