פינוי המושכר

ישנם שלושה סוגים של פינוי המושכר:
הסוג הראשון הינו: actual eviction, כאשר השוכר נאלץ לפנות לחלוטין את הבית. אם על ידי פעולות המשכיר, או הבנק למשכנתאות או שוכר חדש שכאמור נאלץ לפנות שוכר קודם.
הסוג השני מכוּנה: partial actual eviction. כאן השוכר נאלצת לפנות חלק מהבית.
הסוג השלישי מכוּנה: constructive eviction. במקרים שהבית איננו ראוי למגורים השוכר 'נאלץ' בלית ברירה לפנות את הבית.
על השוכר להוכיח כי בעל הבית הפר את חוזה השכירות. כי ההפרה היא יסודית והיא שגרמה לכך שהשוכר לא יכול להשתמש בבית בהתאם להוראות הסכם השכירות. השוכר התריע על המחדל ונתן אפשרות סבירה לבית הבית לתקן ההפרה. ורק לאחר כל אלו – ובלית ברירה – השוכר נאלץ לפנות את הבית ולסיים את חוזה השכירות. השוכר כמובן יכול לדרוש פיצויים מעבר לקיצור תקופת השכירות.
מה שחשוב לדעת כי טענה של constructive eviction מועלה פעמים רבות על ידי שוכר, כטענת הגנה, להתגונן נגד תביעת משכיר כלפיו.
נניח בתקופת מגפת הקורונה בעל דירה תובע שוכר על שפינה את הבית באמצע תקופת השכירות. השוכר יטען (בין היתר) כי הוא פעל כדין ולמעשה נאלץ לפנות את הבית בטענת constructive eviction.

גלילה לראש העמוד