פיקדון

נהוג כי שוכר מפקיד פיקדון, deposit, אצל המשכיר כחלק מהביטחונות להבטיח תשלום דמי השכירות. כאשר הפיקדון מוגדר כ- security deposit , הרי שהוא יוכל לשמש כתשלום עבור תיקונים שבאחריות השוכר. אך גם יוגד כ- bonus או future rent payment, אז בדרך כלל הוא יוכל לשמש כפיצוי.
רוב המדינות מגבילות את גובה הפיקדון לכדי חודש שכירות. גם לא ניתן להתנות בחוזה השכירות ולקבוע כי חוקי מדינה כזו או אחרת הם שיחולו על חוזה השכירות. אלא שהמדינה שבה נמצא הבית הוא שיקבע את החוקים בעניין זה.
המשכיר צריך להחזיר את הפיקדון בתום תקופת השכירות בתוספת ריבית מקובלת. בתי המשפט אף רואים בחומרה ועלולים להעניש משכיר אשר לא מחזיר את הפיקדון בתום תקופת השכירות.
כדאי אולי להוסיף במאמר מוסגר עניין ה- surrender, שבתנאים מסוימים שוכר יכול להחליט באופן חד צדדי על פינוי הבית. אם יש הוראות לעניין זה הן צריכות לעמוד בתנאים של Statue of Frauds, אך על כך ארחיב במקום אחר.

גלילה לראש העמוד