פיקוח מוניטרי

תפקידו של הבנק המרכזי של ארצות הברית, The Federal Reserve System, או בקיצור, The Fed, לוודא שיש יציבות בכלכלה ולווסת את האינפלציה, stabilize the economy and control influence. בנוסף, תפקידו לסייע ולמנוע העדר תעסוקה, unemployment . הפֶד גם עסוק בפעילות של, monetary policy actions.
לפי התיאוריה, אספקה של כמות הכסף משפיעה על הכלכלה. יותר מידי כסף גורם להתרחבות הכלכלה שתוצאותיה הינה אינפלציה, פחות מידי כסף גורם למיתון, recession/ depression.
הפד מנסה לשלוט באספקה של הכסף באמצעות רכישה ומכירה של אגרות חוב ממשלתיות, government securities, כמו גם בשינוי ריבית הפריים, discount rate. כך גם עסוק הפד במתן הוראות בדבר רזרבות הכסף שעל הבנקים להשאיר.
השפעת הפד על שוק הנדלן היא ישירה ודרמטית. כי היא משפיעה על מחיר הכסף הנדרש לצורך קבלת משכנתא. וכך, ריבית גבוהה מזכה את מחירי הנדל"ן, depress prices. וריבית נמוכה נוטה לגרום לעליית מחירי הנדל"ן, increase prices.

גלילה לראש העמוד