פקיעת הקלה באיחוד חלקות

הקלה יכולה לפקוע או להסתיים במספר אופנים שונים. כמובן שאם הצדדים קבעו מראש כי ההקלה תסתיים במועד כזה או אחר אזי היא תסתיים באותו מועד.

בעניין זה חשוב לדעת כי יש צורך בהסכמת שני הצדדים, concurrence of both owners. כך גם יש צורך בצורה הפורמלית – בדיוק באופן יצירת ההקלה. לכן גם יש צורך להעלות סיום ההקלה בכתב, statute of frauds. אלא אם ההקלה הינה לתקופה של פחות משנה או במקרה של 'השתק' כפי שנראה.

במקרה שבעל מגרש 'הנהנה' הופך לבעל מגרש ה'כפוף' הרי שלכאורה ההקלה מתבטלת מאליה. וכך, אם ימכור את המגרש הכפוף הרי שהרוכש לא ייהנה מההקלה באופן אוטומטי, no revival.

גלילה לראש העמוד