פקיעת הקלה בחזקה

כפי שהקלה יכולה להתקיים בדרך של חזקה (בדרך כלל 20 שנה) כך הקלה יכולה להסתיים בדרך של חזקה. גם כאן 20 שנה. יחד עם זאת על התקופה של החזקה צריכה להתקיים באופן שוטף, פומבי וללא מחאה – open, notorious, continuous, and nonpermissive.
לדוגמא B נהג לעבור דרך המגרש הסמוך של A במשך 20 שנה. לאחר מכן B הפסיק להשתמש במעבר במשך 20 שנה ובכך פקע זכות ההקלה שניתנה לו.

גלילה לראש העמוד