פקיעת הקלה ללא כתב

מקרה מעניין הינו כאשר בעל זכות הנהנה מבצע פעולה שברור שיש בה לבטל את ההקלה. נניח בניית בית בשביל נשוא ההקלה. ברור מאליו שבעל זכות הנהנה הביע את רצונו או הסכמתו לסיום ההקלה. במקרה כזה הפעולה עצמה מחליפה את דרישת הכתב.

חשוב להדגיש כי הכלל הוא כי הודעה בעל פה בדבר 'סיום ההקלה' או 'ביטול ההקלה' על ידי הנהנה איננה מספיקה. על הביטול כאמור לעמוד בתנאים של: Statute of Frauds. כך גם הימנעות של הנהנה, nonuse, איננה מספקת כדי לבטל את ההקלה.

נדרשים שלושה תנאים לביטול ההקלה באופן הנ"ל:
שתהיה פעולה אקטיבית של בעל זכות הנהנה: conduct or assertion.
הסתמכות של הזכות הכפופה: reasonable reliance.
שינוי לרעה של הזכות הכפופה: change of position.

לדוגמא B בעל הקלה נהג להיכנס לביתו דרך שביל שעבר במגרש הסמוך A. אך בהמשך B בנה בית על המגרש שלו, אשר שינה את הכניסה למגרש. בכך הביעה נכונות לבטל את ההקלה שניתנה לו.

גלילה לראש העמוד