פרויקטים מסוג cooperatives

קיימים בעולם הכלכלי קואופרטיבים מסוגים שונים, אבל בענף הנדל"ן מדובר במבנה ייחודי של בעלות. בבניין מסוג cooperative association (או בקיצור coop) כל דייר מחזיק באחוז מסוים מן המניות, stated percentage ownership in the coop. הקואופ עצמו מחזיק בבעלות על הקרקען והבניין. הוא מעניק לדייר את הזכות להחזיק ביחידת הדיור וכן בזכות להשתמש בשטחים המשותפים, common areas.
בניינים רבים כאלו נבנו בשנות ה- 50 ושנות ה- 60 של המאה שעברה במנהטן. אלו מומנו במשכנתאות שכונו master mortgage. זאת מאחר שהמשכנתא למעשה שיעבדה את כל הבניין לטובתה. אך בהמשך בתחילת שנות ה- 80 הממשל הפדרלי השכיל להגמיש את התנאים ולאפשר לבעלי יחידות המגורים לקבל משכנתא ללא צורך במשכון כל הבניין.

גלילה לראש העמוד