צמצום זכויות במקרקעין

בעל מקרקעין ישאף לקבל את מלוא הזכויות שהוא יכול לקבל. מי שרוכש בית רוצה להיות בעל מלוא זכויות הבעלות על הבית, ושאף אחד ושום גורם לא יצמצם את זכויותיו.
אלא שהזכויות מצטמצמות בהכרח. חלק באופן רצוני כפי שהסברנו. אך בכל המקרים הזכויות מוגבלות בהכרח מכוח החוק. השימוש במקרקעין כפופים למספר רב של אינטרסים ציבוריים אשר מעוגנים בחוק. אלו הן 'תוכניות המתאר' של המקרקעין.
לדוגמא מי שרוכש בית ורוצה להרחיב את הבית שלו, הוא מוגבל על ידי תוכניות המתאר החלות על הבית. כך, מי שירצה לפתוח מסעדה בבית מוגבל גם הוא על ידי אותם חוקים.

גלילה לראש העמוד