צעדים ביישום שיטות העלות

שיטת העלות כוללת בתוכה חמישה שלבים עיקריים. בגלל מגבלות של שינויים בין החדש לישן לא מומלץ להשתמש בשיטת העלות כשיטה לכתחילה. כך השינויים הם בכל תחומי הבנייה – תקנים, חומרי בנייה, שיטות בנייה, הרגלים ועוד.
ראשית, מעריכים את שוֹוי הקרקע, estimate the value of the land , כאילו הייתה פנויה וראויה לשימוש. בדרך כלל הליך זה מבוצע באמצעות גישת ההשוואה.
לאחר מכן מבצעים הערכה כספית של עלות בניית הבית.
מחליטים על שוֹוי הפחת, depreciation, בגין גיל הבית.
בשלב הרביעי מפחיתים את הפחת מעלות בנייה חדשה.
בשלב החמישי מבצעים תחשיב סופי.

גלילה לראש העמוד