צעד רביעי – שוֹוי שוק סופי

הצעד הרביעי והאחרון יהיה קביעת שווי, final value, בהתאם לשיקול דעתו של השמאי, היינו בהתאם לחוות דעתו. אין המדובר במדע מדויק או במדע בכלל, גם לא בפורמולה מתמטית, אלא בשיקול דעת, judgment. יחד עם זאת כפי שהוסבר ככל שהנכסים בני ההשוואה איכותיים יותר, רבים יותר ודומים יותר לבית הנישום – כך השמאות הינה מדויקת יותר.
וכך השמאי יגיע למסקנה סופית וייתן מחיר סופי לבית הנישום, סכום הנקוב בדולרים.

גלילה לראש העמוד