קבלת הזכויות

כמובן שהזכויות עוברות בשטר ממעביר הזכויות למקבל הזכויות רק כאשר המקבל אכן 'מקבל את הזכויות'. המדינות חלוקות בנוגע לצורך של מקבל הזכויות לדעת כי אכן הזכויות הועברו על שמו. לפי חלק מהמדינות הדין הוא כי מקבל הזכויות צריך להיות מודע לכך. בחלק מהמדינות הדין הוא כי מקבל הזכויות לא חייב להיות מודע לכך.
עם זאת כולם מסכימים כי במקרה שמקבל הזכויות הוא קטין או נניח לא כשיר – הדין הוא כי ניתן להעביר על שמו את הזכויות. כך גם ישנה הסכמה כי במקרה של העברת זכויות לציבור, כן יש צורך בהסכמה ו'קבלה' של הזכויות.

גלילה לראש העמוד