קווים כלליים לשיטת ההשוואה

בשיטת ההשוואה ישנם ארבעה צעדים עיקריים.
הראשון, למצוא עסקאות בנות השוואה, comparable sales.
לאחר שהשמאי אוסף את הנתונים הרלוונטיים, השמאי מנתח, analyze, את המידע ומשווה אותם לבית הנישום. השמאי צריך להבין את השוני בין הנכסים בלי ההשוואה. השמאי גם צריך להבין מדוע נכסים אחרים נמכרו במחירים שונים.
הצעד השלישי הינו להחליט אלו מדדים נדרשים כדי להשוות את העסקאות האחרות לבית הנישום.
לאחר שהנתונים נאספו, חושבו, והושוו, מגיע השלב הרביעי והאחרון שבו השמאי מעריך את הבית הנישום.

גלילה לראש העמוד