שוֹוי שוק בשיטה הישראלית

לפי השיטה בישראל ניתן להגדיר את שוֹוי השוק במספר אופנים, כאשר המשותף לכולם הינו הגדרה אובייקטיבית וכך גם מוחלטת של ערכו של נכס מסוים בזמן מסוים. ניתן להגדיר את שוֹוי השוק כך:
"תוצאה של השימוש הטוב והיעיל של דירה ספציפית", היינו השימוש ההגיוני ביותר אשר נותן את השוֹוי הכלכלי הגבוה ביותר.
"הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע לשמש כבטוחה לאשראי, בין קונה מרצון למוכר ברצון, בתאריך מסוים, ללא אילוץ, לאחר חשיפה סבירה של הנכס בשוק, כשהצדדים פועלים ביחידה, בשיקול דעת, בזהירות וללא כפייה".
לפי שוֹוי השוק על פי התקן מס' 1 לשמאות בין-לאומית: 'marker value' – The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and willing seller in an arm's – length transaction after marketing wherein the parties had each acted knowledgeable, prudently, and without compulsion".

גלילה לראש העמוד