שוֹוי שוק

רוב השמאויות נכתבות לצורך הערכת 'שוֹוי שוק', market value. שוֹוי שוק מוגדר כנכס אשר נמסר ממוכר מרצון לקונה מרצון – what property should normally sell for, assuming a willing buyer and a willing seller. מפאת חשיבות ההגדרה הרחבה והמדויקת נביא להלן את ההגדרה הרשמית של התקן:
The most probable price which a property should bring in a competitive and oen market under all conditions requisite to a fair sale, the buyer and seller each acting prudently and knowledgeable, and assuming the price is not affected by undue stimulus.

גלילה לראש העמוד