שיטת ההשוואה של האלמנטים

שיטת ההשוואה השנייה היא מדויקת יותר והיא מתבססת על השוואת חלקים שונים של העסקאות השונות, elements of cpmparison. נהוג לחלק את האלמנטים השונים ל 4 קטגוריות.
האלמנט הראשון נוגע לתנאי החוזה, terms and conditions of sale. כאן השמאי ישווה את תנאי המימון של העסקה. האם בוצעו תנאים חריגים בין שני העסקאות. נניח בעסקה שהמוכר מעניק הלוואה לקונה, seller financing. בעניין זה אפשרויות מגוונות כגון, seller financing, או assumed financing, או seller paid points , או buyers’ closing costs paid by seller, ועוד.
האלמנט השני נוגע למועד החתימה על הסכם המכר. עניין התאריך חשוב משתי סיבות: כדי להבין מה היו רמות המחירים באותה תקופה, וכדי להבין אם העסקה בוצעה במחזור רגיל או בזמן שבו בדרך כלל לא מבוצעות עסקאות, כגון בחורף במקומות בהם מתבצעות העסקאות בחודשי יולי אוגוסט, כי אז סביר שעסקאות שבוצעות באותם זמנים נעשו במחירי שוק.
האלמנט השלישי נוגע לסביבת הבית, location elements, כפי שדנו על כך בהרחבה.
האלמנט הרביעי נוגע למצבו הפיזי, physical elements, של הבית בר ההשוואה. היינו גודל, איכות, אופי הבית, גיל ועוד. גם בכך עסקנו.

גלילה לראש העמוד