שיטת העלות רווחת

שיטת העלות, cost approach, הינה אחת משלוש השיטות המאושרות לביצוע שמאות מקרקעין. בסיס שיטת העלות הינה הערכה של כלל עלות בניית פיתוח המגרש והבית אשר על המגרש.
שיטת העלות הינה רווחת ומתקיימת בצורה כזו או אחרת בשלושת השיטות המוכרות. היינו גם ב – sales comparison approach, income approach.
בשיטת העלות חשוב לקבוע את העלות בעת מועד ביצוע השמאות, the date of value, ולא לקבוע אותה לפי המופיע בספרים או היסטורית במועד שבנו את הבית.
כך גם צריך להבדיל בין עלות בנייה טיפוסית, typical costs, לבין העלות בפועל, actual costs. כך גם צריך להבדיל בין העלות לקבלן, developer/ builder, ובין העלות בפועל לצרכן, all inclusive costs/ turn – key.
על מנת להבין היטב את גישת העלות יש להבין בין עלות שיחזור, reproduction cost, של אותו אלמנט באופן מדויק לבין עלות ההחלפה, replacement cost, כאשר אנחנו משחלפים חלק בחלק.

גלילה לראש העמוד