שימוש הציבור/ צד ג' בבית

הכלל הוא שבעל הבית נותר חייב כלפי ליקויים בשטחים המשותפים אם התקיימו הכללים הבאים במצטבר:
בעל הבית ידע או היה עליו לדעת על קיומם של ליקויים
אין סיבה להניח שהשוכר יסרב לאותו מבקר להיכנס לבית
יש סיבה לביקור בבית, היינו שהביקור בבית סביר
אחריות בעל הבית הינו אך ורק בנוגע למטרת הביקור. מנגד בעל הבית חייב כלפי אותו צד ג' (המכוּנה כאן הציבור) גם אם השוכר הודיע לבעל הבית הוא לוקח על עצמו לבצע את תיקון הליקוי. אך לא עשה כן.

גלילה לראש העמוד