שימוש פרטי בעלות החלפה

שמאי אשר נדרש לבצע בדיקה בגישת עלות החלפה נדרש להבנה בתחום האלמנטים של הבנייה. כמובן שעניין זה חורג מליבת המקצוע של השמאי. ככל שהשמאי נדרש לחישובים של אלמנטים שונים בבנייה כך הוא מתרחק מכור עיסוקו.
לכן ישנם ארבע אופנים אשר עוזרים לשמאי לבצע ברמה הפרקטית לטפל בגישת ההחלפה של אלמנטים שונים של הבית.
האפשרות הראשונה והרווחת ביותר נוגעת להשוואה לפי מידות, comparative square foot method או comparative unit method. כאן השמאי יעריך את העלות לפי מחירון ידוע ומקובל בענף, published cost manuals. בדרך כלל המחירונים משמשים כמחירון ממוצע, average, או כמחירון טיפוסי, typical, של עלויות באותו זמן נתון. וכך השמאי מעריך שטח של רגל רבוע של הבית הנישום עם רגל רבוע של בית לפי המחירון. ההשוואה הינה לפי שטח.
אפשרות שנייה, רווחת גם היא, הינה השוואה באמצעות החלפת האלמנט, unit – in – place. כאן השמאי מעריך עלות החלפה של אלמנט, component, מסוים. נניח תקרה או רצפה או גרם מדרגות או נניח מערכת מיזוג.
האפשרות השלישית הינה השוואה לפי מחירון, index, במועד ההיסטורי של ביצוע העבודות. ניתן להשתמש בשיטה זו כאשר אנחנו יודעים את העלות בזמן שהעבודות בוצעו. מצמידים את העלות ההיסטורית לאינדקס ידוע ומקובל ומגיעים לשוֹוי הנוכחי. השימוש באפשרות זו פחות רווח והוא מיושם רק באלמנטים ייחודיים.
האפשרות הרביעית הינה באמצעות חישוב העלויות, Quantity survey, והיא יותר מתאימה לקבלים או יזמים. כאן מחשבים כל אלמנט של הבנייה בנפרד – חומרים, זמן, עבודה ורווח יזמי. אפשרות זו פחות מתאימה למקצוע השמאי ולכן היא פחות מיושמת, למרות שהיא הכי מדויקת.

גלילה לראש העמוד