שמאות היפותטית

שמאות היפותטית הינה שמאות אשר מניחה הנחות יסוד לדרישת הלקוח אשר כלל לא בטוח שיתממשו. מפאת חשיבותה להלן הגדרתה בהתאם לסטנדרט של USPAP:
A condition, directly related to a specific assignment, which is contrary to what is known by the appraiser to exist on the effective date of the assignment results, but is used for the purpose of analysis.
השמאי נדרש לשמאות היפותטית רק אם נדרש לכך על פי חוק. ובכל מקרה השמאי יכול לבצע שמאות כזו רק אם הנחות היסוד סבירות, credible analysis.
שתי דוגמאות לשמאויות היפותטיות נוגעות לקבלן אשר מבקש לבנות בית ורוצה שמאות כאילו הבית בנוי. או לחילופין בית שנהרס אשר יש צורך בשמאות כאילו הבית בנוי.

גלילה לראש העמוד