שמאות לפי תקן USPAP

שמאות רגילה כוללת את התקנים וההנחיות של ה- USPAP. אם השמאות נוגעת לישות ממשלתית אשר מעורבת במשכנתאות כגון FHA או AV הרי שיש תקנים וסטנדרטים גם לכך.
ישנם חריגים אשר מאפשרים לבצע שמאות מקוצרת. כגון אם הסכום נשוא השמאות איננו עולה על כ- 250,000$
לעיתים יש הוראות חוקיות מפורשות אשר מכתיבות את אופן ביצוע השמאות, jurisdictional exception. כגון במקרים של הפקעה, eminent domain.

שמאות עם הנחות יסוד
בכל שמאות ישנן הנחות יסוד שהשמאי לא יודע אותן בוודאות אך יש לו בסיס איתן כי הנחת היסוד שלו נכונה, Regular assumptions and conditions. סביר ששמאי לא יחשוד כי המסמכים שנמסרים לו מזויפים. אך כאשר ההנחות הן קצת רחוקות הרי שככל שיתבררו כמוטעות הן עלולות להשפיע על השמאות. וכך קובע התקן USPAP בעניין:
Assumption that is directly related to a specific assignment, which if found to be false, could alter the appraiser’s opinions and conclusions.
לכן במקרים שהשמאי איננו נכנס לבית drive by ייכנס לקטגוריה הזו. ובטח אם השמאי כלל לא רואה את הבית, desk appraisal.

גלילה לראש העמוד