תום לב

תום לב ייחשב כמי שרכש את המקרקעין ושילם סכום משמעותי ואשר לא ידע על המכירה הנוגדת. הוא מכוּנה: Bona Fide Purchasers BFP.
על מנת להיחשב כ- BFP, עליו לעמוד במספר תנאים: עליו להיות רוכש, purchaser. עליו לבצע העסקה ללא ידיעה – without notice – actual, constructive or inquiry. בנוסף עליו לשלם תשלום משמעותי בגין הרכישה, pay valuable consideration. אגב, גם בעלי משכנתא נחשבים כאל 'רוכשים' לעניין זה.
כך יוצא שמקבלי זכויות מכוח צוואה או נניח מתנה אינם מוגנים כי הם לא שילמו עבור המקרקעין.
כך יוצא שמי ששילם רק 'חלק לא משמעותי' מהתמורה, יהיה מוגן רק עד לגובה הסכום ששילם.
כך יוצא שמי שרוכש את המקרקעין מאותו BFP יזכה במקרקעין גם אם ידע על הרקע של מכירת המקרקעין ל BFP. זאת בהתאם לכלל של Shelter Rule.
בכל מקרה הזוכה במקרקעין יהיה בהתאם לכללים של ה- race notice statute.
בכל הנוגע כי תם הלב BFP ירכוש את המקרקעין ללא ידיעה המדובר בתנאי כפול כי גם הוא לא ידע וגם כי לא הייתה חובה למאן דהו ליידע את הקונה, actual, record, or inquiry notice.

גלילה לראש העמוד