תוצאה של העברת זכויות מצד השוכר

עניין ההגדות חשוב מצד המשכיר כמובן במקרה שהמחזיק בבית מפר את הוראות הסכם השכירות. בעל הבית צריך להבין ולדעת כנגד מי עליו לפעול – כנגד השוכר המקורי, או כנגד המחזיק בבית או כנגד שניהם.
אגב, בעוד שבשוק של מגורים כל הנושא פחות רלוונטי, הרי שבשוק המשרדים זה חשוב ומרכזי. יתכנו פעמים רבות שחברות יזמיות משכירות בניינים או קומות שלמות לשוכר, אשר משכיר או מעביר חלקים מהזכויות לשוכר משנה שמעביר הלאה לאחרים.
ברמה הפרקטית בית המשפט עשוי להחליט כי בעל בית הסכים לביצוע assignment גם אם בחוזה השכירות כתוב במפורט כי זו אסורה על ידי השוכר. כך למשל אם בעל הבית קיבל שכירות ישירות מאת ה assignee ולא מחה על כך.

גלילה לראש העמוד