תיאור המקרקעין בדין הישראלי

בדין הישראלי המקרקעין רשומים בפנקסי המקרקעין. ישנם שלושה סוגי פנקסים – פנקס השטרות, פנקס הזכויות, פנקס הבתים המשותפים.
הרוב המכריע של קרקעות ישראל, מעל 95% מקרקעות המדינה, עברו הליך של הסדר ורשומים בפנקס הזכויות או בפנקס הבתים המשותפים.

גלילה לראש העמוד