תיקון רשלני מצד המשכיר

כאשר בעל הבית מבצע תיקון רשלני של הליקוי, negligent repairs, הוא חייב כלפי צד ג' ואף כלפי השוכר שנפגע כתוצאה מכך. כך גם אם הליקוי נחזה להיות מתוקן אך אינו כזה deceptive appearance.
זאת ועוד, כי בעל הדירה עשוי להמשיך ולהיות אחראי גם אם השוכר לקח על עצמו לבצע התיקון בשם בעל הדירה.

גלילה לראש העמוד