תיקונים באחריות המשכיר

בכל הנוגע לבתי מגורים ישנן הוראות מחייבות בכל הנוגע לחיובי המשכיר לבצע תיקונים במושכר. כל אלו תחת הכללים של implied warranty of habitability. וצריך לזכור גם אם הצדדים הסכימו אחרת בחוזה השכירות, הרי שהמשכיר חייב לבצע התיקונים כאמור. היינו: not to be waivable.

גלילה לראש העמוד