תלונה לרשויות מצד השוכר

שוכר עשוי להתלונן לרשויות בגין היות הבית נוגד את התקנים המקומיים. בכך הוא עשוי להרוויח פעמיים. בכך שהוא ישאף להפחית מדמי השכירות ובכך שאסור יהיה לבעל הבית לנקום בו.
ככל שבעל דירה מתנהג בצורה שעשויה להתפרש כנקמנית כלפי השוכר הוא עשוי להיענש על כך. כל אלו מעוגנים בחוקי שוכרים ומשכירים: residential landlord – tenant acts. במחצית מהמדינות בארצות הברית ההתייחסות כלפי בעל הבית עשויה להיות מחמירה. ובחלק מהמדינות בעל דירה חייב להמתין כ- 180 יום לפני שיבצע פעולה כזו – כגון דרישה להעלות את דמי השכירות. זאת על מנת שלא יקשרו בין פעולת השוכר לבין תגובת בעל הדירה.
מה שחשוב להפנים הינו כי במקרה של תלונה מצד השוכר – בעל הבית במגננה. יהיה עליו להוכיח כי פעולת התגובה שלו כלפי השוכר איננה נקמנית, אחרת יחשב מי שמבצע retaliatory eviction.

גלילה לראש העמוד