Assessor’s Office

שמאי של הרשות המקומית, Assessor’s Office , מטפל בהערכת שוֹוי הבית לצורך מיסים שוטפים מעין ארנונה. כאן השמאי יחפש את המסמך הרשמי, Assessment Roll. כאן ניתן למצוא את השוֹוי הנוכחי וההיסטורי של הבית, וכן נתונים נוספים של הבית – כגון גיל ומיקום כמו גם היתר בנייה ועוד. יחד עם זאת לעיתים נדרש אישור בעל הבית כדי שזרים יקבלו את הנתונים.

גלילה לראש העמוד